Helffer Kootkar Prijs Oranje Fonds voor MentorProgramma Friesland en Kenniscentrum Sociale Innovatie van Stenden Hogeschool

MentorProgramma Friesland wint Helffer Kootkar Prijs Oranje fonds

MentorProgramma Friesland, een gezamenlijke activiteit van Friesland College, ROC Friese Poort en het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Stenden hogeschool, heeft donderdag 10 november jl. de Helffer Kootkar Prijs gewonnen. Dit is een landelijke prijs die wordt uitgereikt door het Oranje Fonds om de kansen van mensen in achterstandsposities te bevorderen.
 
Grootste
Het fonds heeft als doel sociaal burgerschap te stimuleren en reikt daartoe periodiek een prijs uit aan personen en instellingen die zich op bijzondere wijze hebben onderscheiden in het bevorderen van maatschappelijke participatie. De prijs, waaraan een bedrag van maar liefst €75.000,- is verbonden, is in de sociale sector de grootste in Nederland.
 
Rijke relaties
MentorProgramma Friesland was voor de Helffer Kootkar Prijs genomineerd door een onderzoeksvoorstel dat het in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Stenden Hogeschool had ingediend. De titel van dit onderzoek: ‘Rijke Relaties. Diversiteit in talent: de winst van de stimulerende achterstand’. De focus in dit onderzoeksvoorstel ligt op de meerwaarde van diversiteit in talent voor organisaties en de bijdrage die mentoring levert aan mentoren en werkorganisaties.
 
Uit het juryrapport
‘In Leeuwarden ontwikkelde het MentorProgramma Friesland een substantiële en succesvolle uitbreiding op een bestaande praktijk. Als geen ander slaagt dit project erin om jarenlange ervaring te koppelen aan innovatie en verbreding. Met behulp van een onderzoek wil de projectleiding nu beter zicht krijgen op de wijze waarop met mentoring beter kan worden aangesloten op de wensen van ontvangende arbeidsorganisaties. De nadruk die daarbij wordt gelegd op diversiteit lijkt een logisch gevolg van de toenemende pluriformiteit onder jongeren. (…)
 
Direct verband
Het onderzoeksvoorstel (…), onderscheidt zich doordat een direct verband wordt gelegd tussen jongeren en hun toekomstige werkgevers. Het nader onderzoeken van deze connectie kan meer inzicht geven in wat potentiële werknemers en werkgevers elkaar te bieden hebben en wat daaraan ontbreekt. (…)
 
Juist mentoring heeft de potentie om jongeren zodanig toe te rusten dat zij, na voltooiing van hun opleiding met succes de arbeidmarkt kunnen betreden. De onderzoeksmatige benadering van dit thema spreekt de jury zeer aan.’

Voor meer informatie over Stenden hogeschool kunt u bellen met ons Informatiecentrum, 058-244 1441