Organisatie

'Serving to make it a better world’

Stenden Hogeschool is een internationale hogeschool, met vestigingen in Leeuwarden, Emmen, Groningen, Meppel, Assen, Doha (Qatar), Bali (Indonesië), Bangkok (Thailand) en Port Alfred (Zuid-Afrika). Als kennisinstelling gaat het bij Stenden om onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. De hogeschool heeft als missie ‘unleashing potential in students, staff and surrounding communities’. Deze maatschappelijke opdracht komt voort uit onze visie ‘Serving to make it a better world’. 
 

‘De nieuwsgierige mens’

Stenden hanteert het mensbeeld ‘de nieuwsgierige mens’. Daarboven staan de drie pijlers: probleemgestuurd onderwijs (PGO), internationalisering en onderzoek. De verbindingen tussen PGO, onderzoek en internationalisering worden toegepast in de werkvelden (met leerbedrijven, stages, skills labs en real World learning). Het instellingsplan 2013 -2017, ‘Wereldwijs’, is leidraad voor het constant en continu verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en (toegepast) onderzoek dat de hogeschool verzorgt.
 

Persoonlijk leiderschap

Als waardengedreven organisatie ziet Stenden het als haar opdracht te appelleren aan de nieuwsgierigheid van de student, en het beste in hem naar boven te halen. Niet alleen ten voordele van hem- of haarzelf, maar bovenal ten voordele van de samenleving. Het ontwikkelen van persoonlijk en duurzaam leiderschap staat daarbij voorop, zodat studenten leren ‘people, profit, planet and passion’ te verbinden.
 

Grand Tour: extra dimensie

Onderwijs en onderzoek krijgen een extra dimensie door de internationale en interculturele omgeving die de hogeschool zijn studenten biedt. Uniek voorbeeld hiervan is de Grand Tour, die een internationaal netwerk van international branch campuses biedt aan studenten, medewerkers en werkvelden binnen een veilige (leer)-omgeving. Dit levert een internationale kenniscirculatie op tussen mensen, opleidingsprogramma’s en bedrijven.
 

Facts and figures

Aan Stenden studeren circa 11.000 studenten en werken 900 medewerkers. Er zijn vestigingen in Leeuwarden (hoofdvestiging), Emmen, Groningen, Meppel, Assen, Doha (Qatar), Bangkok (Thailand), Port Alfred (Zuid-Afrika) en Bali (Indonesië) met ieder hun eigen opleidingenaanbod. Het aanbod aan opleidingen bestaat uit vijf associate degrees, 21 bacheloropleidingen en 5 master opleidingen in de domeinen Service Management, Educatie, Zorg, Economie en Techniek. Stenden heeft 14 lectoraten die mede door middel van toegepast onderzoek zorg dragen voor verbinding tussen opleidingen en werkveld.
Home

Voor meer informatie over Stenden hogeschool kunt u bellen met ons Informatiecentrum, 058-244 1441