HBO opleiding Human Resource Management (HRM)

HRM is een breed werkterrein. Wat je ook kiest, het is altijd mensenwerk. Dat leer je voor een belangrijk deel in de praktijk. En de praktijk komt bij Stenden volop aan bod. Niet voor niets is de opleiding de nummer 2 opleiding Human Resource Management (HRM) in Nederland.

Leslocatie: Leeuwarden
Niveau: Bachelor 
Diploma:     Bachelor of Business Administration
Taal: Nederlands
Duur opleiding:  4 jaar
Start in: September

Een paar goede redenen om te kiezen voor de HBO opleiding Human Resource Management aan Stenden Hogeschool:
 Nummer 2 opleiding Human Resource Management (HRM) in Nederland! (onderzoek: Elsevier, september 2013)
 4e beste HRM opleiding van Nederland volgens de Keuzegids Hogeronderwijs 2013
 De opleiding kent een nauwe aansluiting met de beroepspraktijk.
 Stenden onderscheidt zich vooral positief door de inhoud van de opleiding en de samenhang daarin, de docenten, de werkvormen en de internationale kansen die de hogeschool biedt. 
 Je kunt je eigen leerroute, binnen bepaalde grenzen, samenstellen.

Mensenwerk
Human Resource Management (voorheen Personeel en Arbeid) is mensenwerk. Je wordt opgeleid voor een breed en dynamisch werkterrein: de arbeidsmarkt. Tevreden personeel is belangrijk voor het succes van een organisatie. Jij zorgt ervoor dat mensen het beste uit zichzelf halen en zich ontplooien. Je werkterrein is breed. Van studieadvies en re-integratie van langdurig werklozen tot het begeleiden van een reorganisatie, het valt allemaal onder Human Resource Management!

Studeren in het buitenland

Je kunt er voor kiezen om je studie voor een half jaar in het buitenland te volgen door op Grand Tour te gaan of door aan één van de partnerscholen van Stenden te gaan studeren.


Geert Veenstra, derdejaars student van de opleiding Human Resource Management

“In het derde jaar krijg je de kans om opdrachten te doen voor externe opdrachtgevers, zoals het ontwikkelen, uitvoeren of uitzoeken van belangrijke instrumenten. Door de externe opdrachten leer je werken als een professional en het maakt de opleiding heel praktijkgericht."

 

 

 

 

 

HRM Human Resource Management Stenden university

Voor meer informatie over Stenden hogeschool kunt u bellen met ons Informatiecentrum, 058-244 1441