Master Special Educational Needs

Als u zich in de toekomst verder wilt ontwikkelen als onderwijsprofessional in de "speciale onderwijszorg"kunt u kiezen voor de masteropleiding van Opleidingen Speciale Onderwijszorg(OSO) van Windesheim.
Leslocatie: Leeuwarden
Niveau: Master
Diploma: Master in Special Educational Needs
Taal: Nederlands
Duur opleiding:  1 of 2 jaar
Start in: September


Samenwerking Stenden en Windesheim

Stenden Hogeschool Leeuwarden verzorgt in samenwerking met Windesheim al vele jaren opleidingen op het gebied van speciale onderwijszorg.

Special Educational Needs: iets voor u?

Bent u werkzaam in het primair, voortgezet en Rec. onderwijs en heeft u een HBO-WO opleiding gevolgd?
Dan betekent dit in het vernieuwde onderwijsstelsel dat u minimaal de graad van HBO-bachelor bezit. U kunt zich specialiseren in de "speciale onderwijszorg" door de masteropleiding Special Educational Needs (SEN) te volgen. Ons onderwijs gaat uit van verschillen, waarbij iedereen op zijn of haar eigen manier kan excelleren.

Geaccrediteerde opleiding

De Master is in 2011 opnieuw positief geaccrediteerd door het NVAO. De Masteropleiding is praktijkgericht en kent tegelijkertijd een stevige theoretische onderbouwing.

Na afronding van de opleiding heeft u de titel Master in Special Educational Needs. 

Doel van de opleiding

Onze 6 uitstroomprofielen zijn geclusterd in elf leerroutes. Nadat u één van deze leerroutes hebt afgerond beschikt u over een getuigschrift op master niveau en bent u in staat om:

  • Theorie en onderzoeksresultaten constructief te gebruiken bij het oplossen van praktijkproblemen;
  • Te handelen en te beslissen in complexe situaties waar theorie en/of onderzoek niet toereikend zijn;
  • De dilemma’s binnen onderwijszorg te duiden en te verstaan in een breder maatschappelijk en ethisch perspectief.
  • De MSEN biedt leerroutes aan waarin het handelen in de klas centraal staat. Daarnaast biedt de opleiding leerrouttes waarin het vooral gaat om het begeleiden van leerlingen en collega’s. U wordt opgeleid tot bijvoorbeeld remedial teacher, zorgcoördinator/intern begeleider, taalexpert, reken- en wiskunde expert, gedragsexpert of coach.

 

Meer informatie? Bezoek ook onze speciale master Special Educational Needs voorlichtingsavonden.

Home

Voor meer informatie over Stenden hogeschool kunt u bellen met ons Informatiecentrum, 058-244 1441